ورود کاربران

آمار سایت

  • بازدیدکنندگان : 1982334

شهر من

  • مشاهده در قالب PDF
( 18 رأی )

شهر من

 

اِی علویجه شهری مِن کُو مِثلی باغی جِنِتی

فَدات بِشِم عزیزی مِن کُو مَحشِری قِیامِتی

دِلُم میخواد چارکُو باشِم همیشه سِیلُد بُکُونِم

هِی چِشاما هَم بِیَلِم دوباره سِیلُد بُکُونِم

هِی تو بَغَل بِچّلونِم دوباره وِیلُد بُکُونِم

مِثلی یِه شَربِتی شیرین یِبارِه مِیلُد بُکونِم

اِی علویجه شهری مِن کُو مِثلی باغی جِنِتی

فَدات بِشِم عزیزی مِن کُو مَحشِری قِیامِتی

دِلُم میخواد به چِشمونُم خاکودا توتِیا کُونِم

بر سَرِ نابُر بیشینِم شونوکونِم صَفا کُونِم

از اون هوایی دِلکِشُد ریه ما پُر هواکونِم

چَنتا قُلُپ اُو بُخورِم تِشنِگی ما دُوا کُونِم

اِی علویجه شهری مِن کُو مِثلی باغی جِنِتی

فَدات بِشِم عزیزی مِن کُو مَحشِری قِیامِتی

بِرید به اَبرا بوگوئید بیانُ بارون بِبارِن

به کوه و دَشتی شهری مِن عَطری فِراوون بِبارِن

عَطری گُل محمدی بجایی بارون بِبارِن

دَشتُ و بِیابونا همه لاله و رِیحون بِکارِن

   اِی علویجه شهری مِن کُو مِثلی باغی جِنِتی

فَدات بِشِم عزیزی مِن کُو مَحشِری قِیامِتی

به چِشمی مِن بیابوناد یه باغی پُر گُل می مونِد

صدایِ مرغ و چوری یاد صدایی بلبل می مونِد

صحرا و دشت و دَرِه هات بِه دشتی سُنبُل می مونِد

ریگِ بیابوناد بَرام مَعدِنی از دُر می مونِد

اِی علویجه شهری مِن کُو مِثلی باغی جِنِتی

فَدات بِشِم عزیزی مِن کُو مَحشِری قِیامِتی

تیرچِه با اون قَد و بالاش کوهِ دَماوندِ بَرام

دَره وَرزین را بوگو دَره دَربَندِ بَرام

رشته کوه بُلقویی رشتِه اَلوَندِ بَرام

کوه چِهِل تا دُختِرون دِلبَرِدِلبَندِ بَرام

اِی علویجه شهری مِن کُو مِثلی باغی جِنِتی

فَدات بِشِم عزیزی مِن کُو مَحشِری قِیامِتی

 

سراینده: حیدر زمانی

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 12 بهمن 1390 ساعت 12:20

ارســال نـظـر


کد امنیتی
تعویض کردن کد امنیتی